Iron

Gậy sắt được dùng cho những cú đánh với khoảng cách ngắn hơn như là phát bóng trên đường golf par 3 hay đánh quanh green. Đầu gậy được làm bằng thép hoặc sắt.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 37)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ gậy sắt HONMA TR20P Vizard-TR20/65 (7gậy)
  Mới
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 39.500.000 ₫ Còn 33.575.000 ₫
 2. Bộ gậy sắt PING GLE 2 Lady (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 30.500.000 ₫ Còn 25.925.000 ₫
 3. Bộ gậy sắt XXIO 11 Black Forged Steel 8(gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 36.600.000 ₫ Còn 29.280.000 ₫
 4. Bộ gậy sắt XXIO 11 Black Forged Graphite (8gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 39.800.000 ₫ Còn 31.840.000 ₫
 5. Bộ gậy sắt Callaway Mavrik Max Steel (6gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 29.900.000 ₫ Còn 26.910.000 ₫
 6. Bộ gậy sắt Callaway Mavrik Graphite (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 34.900.000 ₫ Còn 31.410.000 ₫
 7. Bộ gậy sắt PING G410 steel (7 gậy) shaft 950
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 26.500.000 ₫ Còn 22.525.000 ₫
 8. Bộ gậy sắt PING G710 NSP 950 Steel (7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 34.950.000 ₫ Còn 27.960.000 ₫
 9. Bộ gậy sắt PING G710 Graphite ( 7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 37.950.000 ₫ Còn 30.360.000 ₫
 10. Bộ gậy sắt Titleist T300 Steel ( 7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 27.320.000 ₫ Còn 21.856.000 ₫
 11. Bộ gậy sắt Titleist T300 Graphite ( 7gậy)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 30.320.000 ₫ Còn 24.256.000 ₫
 12. Bộ gậy sắt Titleist T200 Steel( 7gậy )
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 38.775.000 ₫ Còn 31.020.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 37)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần