Putter

Gậy Putter (hay còn là gậy gạt) có tầm quan trọng rất cao bởi đây là cây gậy cuối cùng dúng để đánh vào hố khi đang ở trong vùng Green.

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 51)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gậy golf putter Ping Putter Heppler Tomcat 14
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.950.000 ₫ Còn 7.155.000 ₫
 2. Gậy golf putter Odyssey Eye Trax 2-Ball
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.150.000 ₫ Còn 5.535.000 ₫
 3. Gậy golf putter Odyssey Eye Trax Seven
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.150.000 ₫ Còn 5.535.000 ₫
 4. Gậy golf putter Ping Heppler Floki
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.950.000 ₫ Còn 7.155.000 ₫
 5. Gậy golf putter XXIO 11 Mallet Milled X11
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 8.260.000 ₫ Còn 7.434.000 ₫
 6. Gậy golf putter TaylorMade Spider FCG #7
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.280.000 ₫ Còn 9.588.000 ₫
 7. Gậy golf TaylorMade Putter Spider FCG #3
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 11.280.000 ₫ Còn 9.588.000 ₫
 8. Gậy golf putter Ping GLE 2 (Lady)
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 6.150.000 ₫ Còn 5.535.000 ₫
 9. Gậy golf putter Ping Heppler Ketsch
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.950.000 ₫ Còn 7.155.000 ₫
 10. Gậy golf putter Ping Heppler Anser 2
  Chưa được đánh giá
  Giá gốc 7.250.000 ₫ Còn 6.525.000 ₫

SẢN PHẨM: (1 - 12 trên 51)

Back to top
Thiết lập theo hướng giảm dần